آغاز اعلام نیاز دانشگاه‌ها برای جذب هیأت علمی فراخوان آبان 1401 از 14 آبان

رئیس مرکز جذب وزارت علوم با اشاره به زمانبندی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی آبان ماه ۱۴۰۱ گفت: براساس تقویم زمانی اعلام شده، اعلام نیاز دانشگاه‌ها از ۱۴ آبان ۱۴۰۱ آغاز می شود.

دکتر محمد خلج امیرحسینی با اشاره به زمانبندی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی آبان ماه ۱۴۰۱ گفت: براساس تقویم زمانی اعلام شده، اعلام نیاز دانشگاه‌ها از ۱۴ آبان ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۲۷ آبان ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.وی ادامه داد: همچنین ثبت نام داوطلبان در فراخوان جذب از ۲۶ آذرماه آغاز شده و تا ۷ دی ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم درباره سهمیه پذیرش فراخوان جذب آبان ۱۴۰۱ افزود: اختصاص سهمیه با مرکز نظارت است، اینکه دانشگاه‌ها چه تعداد درخواست داشته باشند و مرکز نظارت براساس آمایش چه تعداد سهمیه اختصاص دهد در این زمینه مرکز نظارت تصمیم می گیرد.

وی درباره اعمال دو مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش سن جذب برای عضویت در هیأت علمی تا ۴۵ سال و امتیاز تأهل و داشتن فرزند در جذب اعضای هیأت علمی گفت: این دو مصوبه به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و در این فراخوان در فرم‌های صلاحیت عمومی اعمال شده است.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های جذب فراخوان قبل (فراخوان جذب اعضای هیأت علمی اردبیبهشت ۱۴۰۱) گفت: دانشگاه‌ها در حال ارسال نتایج به مرکز جذب هستند و این روند نسبت به قبل یک مقدار بهتر شده است اما هنوز آنچه که مطلوب است حاصل نشده باید یک مقدار کارها توسط دانشگاه‌ها و مرکز جذب سریع‌تر انجام شود.

تاریخ زمانبندی فراخوان آبان 1401:

ردیفاقدام کنندهاقدامتاریخ شروعتاریخ خاتمه
۱دانشگاهاعلام نیاز۱۴۰۱/۰۸/۱۴۱۴۰۱/۰۸/۲۷
۲مرکز نظارتبررسی اعلام نیاز دانشگاه و تخصیص ظرفیت۱۴۰۱/۰۸/۲۸۱۴۰۱/۰۹/۱۱
۳دانشگاهتطبیق نیاز با تاییدیه مرکز نظارت۱۴۰۱/۰۹/۱۲۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴مرکز جذب اعضای هیأت علمیفراخوان۱۴۰۱/۰۹/۲۶۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۵دانشگاهبررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب دانشگاه۱۴۰۱/۱۰/۱۷۱۴۰۲/۰۱/۲۳
۶ارسال پرونده‌های متقاضیان دارای شرایط اولیه به کمیته‌های بررسی توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی
۷نتیجه بررسی صلاحیت علمی و عمومی در دانشگاه
۸اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب دانشگاه
۹ارسال پرونده متقاضیان مورد تأیید هیأت اجرایی جذب دانشگاه به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب
۱۰مرکز جذب اعضای هیأت علمیبررسی مرکز جذب و طرح در هیات مرکزی۱۴۰۲/۰۱/۲۶۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۱دانشگاهاعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضیحداکثر تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۷