آغاز ثبت نام سی امین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری

بسمه تعالی

 

از کلیه دانشجویان واجد شرایط ایرانی و بین الملل دانشگاه صنعتی سیرجان دعوت میشود ضمن مطالعه آئین نامه نسبت به ثبت نام و شرکت در سی امین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی ذیل اقدام نمایند.

 

https://portal.saorg.ir

 

آئین نامه جشنواره دانشجوی نمونه98

مهلت ثبت نام الکترونیکی جشنواره: 2مهر ماه لغایت 15 مهر ماه 1401

 

امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان