• صفحه نخست
  • اخبار
  • آغاز ثبت نام وام ضروری و ودیعه مسکن متأهلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

آغاز ثبت نام وام ضروری و ودیعه مسکن متأهلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 

شروع ثبت نام: یکشنبه 17 اردیبهشت ماه 1402 لغایت 31 اردیبهشت ماه 1402

 

دانشجو جهت مستندات وام ضروری فقط کافیست تصویر یک برگ که نشان دهنده وقوع رویداد باشد را هنگام درخواست الصاق نماید.

دانشجو برای دریافت وام ودیعه مسکن می بایست صفحه اول اجاره نامه که دارای کد رهگیری باشد را قسمت درخواست وام با حجم کمتر از 400کیلوبایت الصاق نماید.

 

شایان ذکر است وام شهریه و تحصیلی تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1402 تمدید گردیده شده است

 

دانشجویان گرامی می توانند ضمن مراجعه به سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویی به نشانی https://www.swf.ir  نسبت به ثبت درخواست وام و بارگذاری مدارک مورد نظر اقدام نمایند.

 

جدول دریافت وام ضروری و مستندات قابل بارگزاری

 

رویداد وام ضروری  مهلت ارائه و اعتبار مستندات مستندات جهت بارگزاری 

 

مبلغ وام(ریال) 
ازدواج حداکثر تا 18 ماه پس از تاریخ عقد الصاق سند ازدواج(مشخصات زوجه  با درج تاریخ عقد) 65,000,000

 

تولد فرزند دانشجوی متأهل حد اکثر تا 9 ماه پس از حادثه و در دوره تحصیل الصاق صفحه اول شناسنامه فرزند 65,000,000

 

دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات (جرحی) حد اکثر تا 9 ماه پس از حادثه و در دوره تحصیل الصاق فرم تأیید معاونت( در بخشنامه نیمسال اول) با تأیید پزشک معتمد 65,000,000

 

دانشجویان مبتلا به بیماری های خاص و پرهزینه حد اکثر تا 9 ماه پس از حادثه و در دوره تحصیل الصاق فرم تأیید معاونت( در بخشنامه نیمسال اول)  و تأیید پزشک معتمد 65,000,000

 

 بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضاء تحت تکفل دانشجو حد اکثر تا 9 ماه پس از حادثه و در دوره تحصیل الصاق فرم تأیید معاونت( در بخشنامه نیمسال اول) و تأیید پزشک معتمد 65,000,000

 

 دانشجویان توان خواه حد اکثر تا 9 ماه پس از حادثه و در دوره تحصیل الصاق گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی  65,000,000

 

 خرید لوازم کمک آموزشی حد اکثر تا 9 ماه پس از حادثه و در دوره تحصیل الصاق فاکتور خرید 65,000,000

 

 دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر حد اکثر تا 6 ماه پس از دریافت مدرک مربوطه و در دوره تحصیل الصاق فرم تأیید سازمان امور دانشجویان(نمونه کشوری)،
تأیید دفتر استعدادهای درخشان یا معاونت پژوهشی دانشگاه(برتر و مبتکر)
40,000,000

 

 دانشجویان قهرمان ورزشی حد اکثر تا 6 ماه پس از دریافت مدرک قهرمانی و در دوره تحصیل الصاق حکم قهرمانی 40,000,000

 

 حوادث و بلایای طبیعی حد اکثر تا 9 ماه پس از حادثه و در دوره تحصیل الصاق معرفی نامه از استانداری یا فرمانداری محل زندگی حادثه دیده 40,000,000

 

 فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو حد اکثر تا 9 ماه پس از حادثه و در دوره تحصیل گواهی فوت  40,000,000

 

 

قابل ذکر می باشد که فرم تأیید معاونت جهت ثبت در پرونده دانشجو برای همه رویداد های وام ضروری الزامی می باشد

 

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان