آگهی جذب نیروی متخصص شرکت جامع تحقیق و توسعه فناوری های خودرو (جتکو)

💢 شرکت جامع تحقیق و توسعه فناوری های خودرو (R&D ایران خودرو) نیروی متخصص از #سراسر_کشور جهت کار در استان #تهران جذب می‌نماید:

#برق #الکترونیک خانم، آقا
#برق #کنترل خانم، آقا
#کامپیوتر خانم، آقا
#کارآموز برق و کامپیوتر خانم، آقا

⭕️ ارسال رزومه:

📨 info@jetco.co