آگهی جذب نیرو در شرکت پالایش نفت بندرعباس (مهلت ثبت نام: ۱۰ آذر)