آیین تقدیر و معارفه ریاست دانشگاه صنعتی سیرجان

مراسم تقدیر از دکتر علی محمودی نژاد، ریاست پیشین دانشگاه و معارفه دکتر محمدجواد محمودآبادی، ریاست جدید دانشگاه، روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 14 در ساختمان مرکزی دانشگاه – سالن اجتماعات، برگزار خواهد شد.

ضمنا مراسم از طریق صفحه اینستاگرام دانشگاه صنعتی سیرجان به آدرس زیر، به صورت زنده پخش خواهد شد:

https://instagram.com/sirjantech.ac.ir