آیین نامه آموزشی دانشجویان

عنواندریافت فایل
آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی های 1402 به بعددریافت فایل
شیوه نامه آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد ورودی های 1402به بعددریافت فایل
آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۴ و بعددریافت فایل
آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی های سال تحصیلی ۹۱-۹۲-۹۳دریافت فایل
آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته (ورودی ۹۷ به بعد)دریافت فایل
آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوستهدریافت فایل
آئین نامه داخلی گروه هدایت استعدادهای درخشاندریافت فایل
آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتازدریافت فایل
آئین نامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی پیوستهدریافت فایل
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتیدریافت فایل
دستورالعمل اجرایی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیدریافت فایل
دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگاندریافت فایل
دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی دانشجویاندریافت فایل
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی کارشناسی و تحصیلات تکمیلیدریافت فایل
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی کارشناسی ارشد به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشوردریافت فایل
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی دکتری به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشوردریافت فایل
آیین نامه کمیسیون موارد خاصدریافت فایل
آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۷ و بعددریافت فایل
عنواندریافت فایل