اجرای طرح ملی و فراگیر “پایش تندرستی دانشجویان جدیدالورود

 قابل توجه دانشجویان جدیدالورود:

با عنایت به اجرای  طرح ملی و فراگیر ” در مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی كشور، دانشجویان جدید الورود بایستی  از طریق لینک زیروارد سامانه  ستاو شوند وحداکثرتا تاریخ 05/09/1401 نسبت به  ثبت اطلاعات خود(قسمت اول) اقدام نمایند.

 

https://setav.ir/assessment/63732812bae900bf2e38bf91

دانشجویان گرامی بعد از ثبت اطلاعات بروزرسانی آن الزامیست

 

 

                                                                                       تربیت بدنی دانشگاه