درباره من

انشگاه محل فارغ التحصیلی: شهیدباهنرکرمان

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • پروژه
 • پروژه کارشناسی
 • ریاضی عمومی 2
 • ریاضی عمومی 1
 • آنالیز ریاضی 2
 • مبانی آنالیز ریاضی
 • آنالیز ریاضی
 • مبانی ماتریس ها و جبر خطی
 • توپولوژی عمومی
 • مبانی جبر
 • جبر خطی
 • نظریه مقدماتی اعداد
 • نظریه اعداد
 • تئوری خطاها
 •  
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  A note on multivariate majorization
 •  Generalized Doubly Stochastic Matrices and Linear Preservers of D-majorization
 •  Generalized row substochastic matrices and majorization
 •  L-RAYS OF INTEGRAL ROW STOCHASTIC MATRICES AND ROW STOCHASTIC MATRICES
 •  LINEAR PRESERVERS OF TWO-SIDED RIGHT MATRIX MAJORIZATION ON Rn
 •  LOCAL LINEAR PRESERVERS OF MATRIX MAJORIZATIONS
 •  Linear Preservers of Ultraweak, Row, and Weakly Hadamard Majorization on Mmn
 •  Linear maps preserving signed permutation and substochastic matrices
 •  Linear preservers of Miranda-Thompson majorization on Mmn
 •  Linear preservers of right sgut-majorization on Rn
 •  Minimality of Pair (I, J)-Ideals in Ternary Semigroups
 •  Minimality of Pair (I,J)-Ideals in Ternary Semigroups
 •  ON LINEAR PRESERVERS OF TWO-SIDED GUT-MAJORIZATION ON Mn,m
 •  

مقالات کنفرانسی

 •  EDMS, RSR-MAJORIZATION, AND RP-MAJORIZATION
 •  Euclidian distance matrices and Slt-majorization
 •  Integral substochastic matrices
 •  Linear preservers of SLT- majorization on Rn
 •  On linear preservers of Su-Majorization
 •  On linear preservers of two-sided ut-majorization
 •  Rational Rotation Matrices and Linear Preservers of Majorization
 •  Reection Matrices and Linear Preservers of Majorization
 •  Two sided Ub-Majorization on R2 and its Linear Preservers
 •  
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
جبر خطی – مبانی ماتریس ها و جبر خطی (E17)
جبر خطی – مبانی ماتریس ها و جبر خطی (E17)
دوشنبه
ریاضی عمومی 2 – ریاضی عمومی 2 ()
نظریه مقدماتی اعداد (S14)
سه شنبه
ریاضی عمومی 2 (N13)
جبر خطی – مبانی ماتریس ها و جبر خطی (E17)
ریاضی عمومی 2 – ریاضی عمومی 2 ()
نظریه مقدماتی اعداد (E13)
چهارشنبه