اختتامیه و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه

✳️به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان،  به نقل از سرپرست  محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه سرکار خانم دکتر حانیه عباسلو، در تاریخ 25 آذر ماه 99، آئین اختتامیه هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه به پاس ارج نهادن به مقام پژوهش و پژوهشگران با حضور ریاست محترم دانشگاه، مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان، نماینده واحد تحقیقات و فناوری شرکت صنعتی و معدنی گل گهر، سرپرست محترم پژوهش و فناوری و حضور تعدادی از پژوهشگران برتر استان, دانشگاه و فناوران برتر مرکز رشد دانشگاه در سالن کنفرانس خواجه نصرالدین  طوسی دانشگاه برگزار گردید و نیز از طریق بستر مجازی c.sirjantech.ac.ir/researchweek) پخش شد.                                                                                                                                                                                                            

در ابتدای مراسم سرپرست محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه سرکار خانم دکتر عباسلو ضمن تبریک هفته پژوهش به دانشگاهیان، اظهار نمودند که باعث افتخار هست که پژوهشگر برتر فنی-مهندسی استان (دکتر محمد جواد محمودآبادی -دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک) از دانشگاه صنعتی سیرجان در سال ۱۳۹۹ انتخاب شدند.                                                                                                                                                                                                         

در پایان برنامه علاوه بر لوح تقدیر و هدایای دانشگاه به پژوهشگران و فناوران، مجتمع  صنعتی و معدنی گل گهر نیز هدایایی به پژوهشگر برتر استان و فناوران مر کز رشد دانشگاه اهدا نمودند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان