اداره امور خوابگاه ها

کارشناس اداره امور خوابگاه های (سراها) دانشگاه صنعتی سیرجان

سرکار خانم معصومه مرادپور

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۳

student.sirjantech@gmail.com

امور محوله:

  • اداره امور خوابگاه ها
  • امور اداری حوزه معاونت دانشجویی
  •  پیگیری جهت ارائه خدمات مربوط به ایاب وذهاب دانشجویان
  • کمیسیون موارد خاص استانی

مشخصات سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان:

سرای دختران شماره۱ : سرای صادقی – بلوار دکتر صادقی- حدفاصل چهارراه تختی تا موحدی روبروی بانک قوامین ساختمان دو طبقه با نمای سفال- شماره تماس : ۴۲۲۰۳۲۰۳-۰۳۴

سرای دختران شماره۲: سرای ۵ طبقه – چهار راه غفاری- ساختمان ۵ طبقه-شماره تماس:۴۲۲۵۱۳۹۲-۰۳۴

سرای پسران: سرای قائم – میدان امام علی (ع) – سمت راست میدان – بلوار ولایت -شماره تماس: ۴۱۵۲۲۰۷۹-۰۳۴

دریافت آیین نامه ی خوابگاه های دانشگاه صنعتی سیرجان