اداره امور رفاه دانشجویان

سرپرست اداره خدمات رفاهی:

 سرکار خانم مریم ذبیحی نژاد

تلفن دفتر: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۲

شناسایی و شرح وظایف اداره رفاه دانشجویی دانشگاه

اداره رفاه دانشجویی از واحد های تشکیل دهنده اداره کل امور دانشجویی در حوزه معاونت دانشجویی است .

هر چند این اداره از نظر سازمانی از واحد های تابعه دانشگاه است ولی از نظر عملکرد و شرح وظایف طبق بخشنامه ها و دستور العمل های صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم عمل میکند و دو وظیفه اصلی بر عهده دارد .

الف ارائه تسهیلات ب- تسویه حساب بدهی های ناشی از گرفتن تسهیلات .

الف -۱ بیمه حوادث دانشجویی :فراگیر ترین خدمتی که کلیه دانشجویان اعم از روزانه – نوبت دوم – بورسیه و آموزشگاههای آزاد را پوشش میدهد بیمه حوادث دانشجویی است که افراد تحت پوشش را در برابر حادثه یا سانحه ای که در خارج از اداره شخص اتفاق افتاده در هر زمان و مکان در بازده زمانی اول مهر ماه شروع سال تحصیلی تا ۳۱ شهریور سال بعد مطابق قرارداد منعقد شده با شرکتهای بیمه  طرف قراردادبیمه نموده و اقدام در پرداخت خسارت به افراد مصدوم و جبران هزینه های پزشکی و پرداخت دیه فوت و نقص عضو می نماید.

تبصره : افراد مصدوم و نقص عضو وخانواد ه های فوتی باید حداکثر هفته بعد از وقوع سانحه مراتب را حضوری یا تلفنی به اطلاع اداره رفاه برسانند . در غیر اینصورت بیمه از پرداخت خسارت معذور می باشند.

الف -۲- پرداخت وام های دانشجویی : وام های دانشجویی به دانشجویان کم بضاعت و بی بضاعت در نیمسال های مجاز تحصیلی با ارائه درخواست و ضمانت نامه محضری و با ضامن کارمند رسمی یا پیمانی دولت و مشغول به خدمت پرداخت میگردد. نیمسال های مجاز  مقاطع دکتری پیوسته و کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری دامپزشکی ۱۲ نیمسال و سایر مقلطع ۴ نیمسال از نیسمسال شروع به تحصیل می باشد .

انواع وام ها:

۱-وام شهریه ویژه دانشجویان نوبت دوم : به دانشجویان نوبت دوم دارای انتخاب واحد به متناسب مقطع تحصیلی وام شهریه با کارمزد ۴% سالیانه تعلق میگیرد . ( سقف وامهای شهریه مقطع دکتری ناپیوسته سه ونیم میلیون- ارشد ناپیوسته و دکتری دامپزشکی یک و نیم میلیون – کارشناسی ۷۵۰ هزار تومان – کارشناسی ارشد پیوسته یک میلیون تومان کارشناسی ارشد پیوسته یک میلیون تومان در صورت تامین اعتبار کافی میباشد ) وجه مذکور توسط صندوق رفاه دانشجویان در وجه امور شبانه واریز و از بدهی شهریه دانشجو کسر می گردد.

۲-وام عتبات عالیه و عراق و وام حج عمره دانشجویی : به مبلغ ۷۰۰هزار تومان و در صورتی که در سامانه عتبات عالیه ثبت نام کرده باشند یک میلیون برای افراد مجرد و ۵/۱ میلیون برای افراد متاهل : و این وام تنها وامهایی هستند که بین دو دوره روزانه و شبانه مشترک می باشند . و با ارائه فیش واریزی در وجه سازمان حج و زیارت معرفی ستاد عتبات و تصویر ویزا و گذرنامه در وجه دانشجو پرداخت میشود . این وام  تک نوبتی است و در هر مقطع تحصیلی یکبار به متقاضی پرداخت میگردد.سایر وام هایی که در زیر می آید مختص دانشجویان روزانه بوده و به حسابی که دانشجو در بانک تجارت بنام شخص خود افتتاح نموده است واریز و وام هیچ دانشجویی به حساب بانکی شخص دیر قابل پرداخت نمی باشد .

۳-وام تحصیلی :این وام به دانشجویان روزانه کلیه مقاطع تحصیلی در هر نیمسال به شرح زیر به حساب دانشجوی متقاضی واجد شرایط پرداخت میشود .

        دانشجویان مجرد                                                                                    دانشجویان متاهل

کاردانی                    ۴۵۰۰۰۰    تومان                                                             کاردانی            ۵۷۵۰۰۰    تومان

کارشناسی                  ۵۰۰۰۰۰ تومان                                                            کارشناسی       ۶۲۵۰۰۰   تومان

کارشناسی ارشد       ۵۵۰۰۰۰ تومان                                                             کارشناسی ارشد   ۷۵۰۰۰۰  تومان                                           

دکتری                       ۶۲۵۰۰۰  تومان                                                              دکتری        ۸۷۵۰۰۰ تومان

۴-وام مسکن : این وام به دانشجویان روزانه که در منازل استیجاری یا خوابگاه های خود گردان از صندوق رفاه مجوز گرفته اند با ارائه اجاره نامه و یا گواهی خوابگاه برای دانشجویان مجرد ۵۰۰ هزار تومان و دانشجویان متاهل ۷۶۵۰۰۰ هزار تومان می باشد.

۵  -وام ضروری :این وام برای هر رویدادی به صورت تک نوبتی است و سقف این وام حداکثر یک میلیون تومان می باشد.

رویدادها عبارتند از

۱-خرید لوازم کمک آموزشی

۲خرید عینک طبی

۳-فوت یکی از بستگان نزدیک

۴-زلزله سیل وآتش سوزی منزل

۵برای مقاطع تحصیلات تکمیلی علاوه بر رویدادهای فوق به رویدادپایان نامه و خرید کتب تخصصی نیز وام تعلق میگیرد تاریخ فاکتور ها حداکثر ۶ ماه اعتبار دارد .                                                                                

۶-وام ودیعه مسکن : این وام ها تک نوبتی است که به دانشجویان روزانه متاهل  که دارای منزل استیجاری در سیرجان هستند به اندازه میزان پرداختی رهن حداکثر در مقاطع تحصیلات تکمیلی ۶ میلیون تومان و سایر مقاطع ۳ میلیون تومان می باشد . که دانشجو ملزم است سه ماه پس از پایان تحصیل کل مبلغ دریافتی را یکجا پرداخت نماید و درصورت عدم پرداخت در موعد فوق مشمول ۱۲ درصد جریمه دیر کرد سالیانه خواهد شد.

۷- وام تغذیه : این وام ویژه دانشجویان روزانه تحت پوشش کمیته امداد- سازمان بهزیستی یا سایر سازمانهای حمایتی می باشد و مبلغ آن بین ۱۰۰ تا ۲۳۰  هزار تومان متغییر بوده و ترم بعد به حساب اداره تغذیه دانشگاه واریز و مبلغ آن به کارت تغذیه دانشجو اضافه می شود.و دانشجو تنها میتواند با آن غذا رزرو نماید لذا خواهشمند است کسانی که در نیمسال پایان تحصیل هستند تقاضا نکنند در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در تسویه حساب متوجه خود است

۸- وام ازدواج: به دانشجویان روزانه که در حین تحصیل ازدواج می نمایند حداکثر تا یکسال پس از تاریخ ثبت ازدواج و فقط برای یکبار تعلق می گیرد. و مبلغ آن ۲ میلیون تومان می باشد .

ب وظیفه دوم اداره رفاه تسویه حساب بدهی های ناشی از اخذ تسهیلات فوق می باشد.

 صدور انواع فیش ها ، صدور دفترچه قسط و تسویه حساب قطعی در زمان فراغت از تحصیل می باشد.

تبصره : یکی از شاخص های تخصیص اعتبارات وام های دانشجویی میزان و زمان پرداخت اجاره بهای خوابگاه ها میباشد و پرداخت به موقع باعث افزایش اعتبارات وام های دانشجویی است.

ب۱- دانشجویان فارغ التحصیل یا ترک تحصیل در زمان قطع یا فراغت از تحصیل مسیر تسویه حساب متفاوتی دارند که عبارتند از :

ب۲-۱ دانشجویان بدون بدهی : مراتب عدم بدهکاری دانشجویان مذکور از طریق سیستم دانشگاه به اداره آموزش جهت ارائه فرایند تسویه حساب اعلام میشود.

ب۲-۲ دانشجویانیکه فقط از خوابگاه استفاده نموده و یا بدهی داشته اند ولی قصد قسط بندی بدهی خود را ندارند این دانشجویان پس از پرداخت مانده بدهی جهت ادامه فرایند تسویه حساب به سیستم آموزش معرفی میشوند.

ب۲-۳ دانشجویان انصرافی یا اخراجی این دانشجویان پس از پرداخت کل بدهی به آموزش معرفی میشوند. (مطابق تعهدی که دانشجویان داده اند وام دانشجویان انصرافی یا اخراجی قابل قسط بندی نمی باشند)

ب۲-۴ دانشجویان فارغ التحصل بدهکار که قصد قسط بندی بدهی خود را دارند این دانشجویان پس از پرداخت مانده بدهی خوابگاه ها و ۱۰ درصد از بدهی وام ها و در صورت داشتن وام ودیعه مسکن پس از پرداخت مبلغ وام ودیعه مسکن دفترچه در سیستم صندوق رفاه صادر میشود . و پس از تایید دفترچه قسط توسط کارشناسان صندوق رفاه مشخصات دفترچه در سیستم دانشگاه ثبت و دانشجویان جهت ادامه فرایند فارغ التحصیلی به آموزش معرفی میشوند.

ب۲-۵ تمدید دفترچه قسط دانشجویانیکه در مقطع قبل دفترچه قسط داشته اند . دانشجویان مذکور پس از پرداخت اقساط معوقه و جریمه دیر کرده های ناشی از آن به اداره رفاه مراجعه می نمایند و با ایجاد تحصیل جدید در سیستم صندوق رفاه دفترچه قسط مقطع قبل به صورت اتوماتیک تمدید میشود و دفترچه قسط دانشجویان دکتری ناپیوسته ۴ سال و سایر مقاطع ناپیوسته ۲ سال اززمان شروع به تحصیل تمدید میشود . و بعد از انقضای زمان مذکور دانشجو دانشجو ملزم به پرداخت اقساط خود می باشد و پس از فراغت از تحصیل در مقطع جاری مانده بدهی دفترچه قبل با بدهی این مقطع جمع و دفترچه قسط دیگری صادر میگردد . و دفترچه قسط قبلی لغو میگردد.

تبصره ۱ مطابق مقررات و ضوابط صندوق رفاه در نیمسالهای اضافی هیچگونه تسهیلاتی به دانشجویان مشغول به تحصیل ارائه نمی شود.

تبصره ۲ چنانچه دانشجویان بدهکار حداکثر تا ۹ ماه بعد از فراغت از تحصیل جهت تقاضای صدور دفترچه قسط اقدام نکنند مطابق تعهدی که به صندوق رفاه داده اند باید کل بدهی خود را یکجا پرداخت نمایند و برای این افراد دفترچه قسط صادر نمیگردد.

تبصره ۳ مطابق تعهد سپرده شده به صندق رفاه چنانچه دانشجویی بیش از ۳ قسط متوالی خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید موظف است بدهی را به صورت یکجا پرداخت نماید.