اداره امور فوق برنامه

کارشناس اداره امور فوق برنامه (تایید درخواست های آموزشی): فریبا نورمندی پور

شماره تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۱

کارشناس اداره امور فوق برنامه – کارشناس تشکل ها: سهیل صالحی

شماره تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۷۷

الف- انجمن های علمی

  • انجمن علمی مهندسی مکانیک
  • انجمن علمی مهندسی شیمی
  • انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
  • انجمن علمی مهندسی عمران
  • انجمن علمی مهندسی برق
  • انجمن علمی بین رشته ای هوش مصنوعی و رباتیک

ب- واحدهای فرهنگی

  • کانون هلال احمر
  • کانون هنر (گروه ها:هنرهای تجسمی،شعر و موسیقی، فیلم و عکس، تئاتر)
  • کانون کارآفرینی