اداره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

ریاست

دکتر سعیده برزگر پاریزی

رئیس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

درباره بخش:

با توجه به توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان و همچنین مستقل شدن از دانشگاه شهید با هنر کرمان برای انجام امور نظارت و ارزیابی بر بخش های مختلف دانشگاه، در شهریور ماه ۱۳۹۶ مجوز تاسیس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه صنعتی سیرجان صادر گردید و این دفتر رسماً با مدیریت دکتر محمد حسینی آغاز بکار کرد… ادامه…

کارشناسان

زینب محیاپور لری

مهندس سجاد فقیهی

دسترسی سریع