ارائه سیم کارت های دائمی و اعتباری رایتل با تخفیف ویژه

 

قابل توجه همکاران و دانشجویان محترم دانشگاه صنعتی سیرجان

ارائه سیم کارت های دائمی و اعتباری رایتل با تخفیف ویژه

سیم کارت دائمی ماه اول

✅ اینترنت، تمامی ساعات ۱۰ گیگابایت
✅ ۲۰ گیگابایت شبانه
✅ ۱۰۰۰۰پیامک درون شبکه
✅ مکالمه درون و برون شبکه رایگان
۱۱ ماه مابقی سال
✅ هرماه ۱ گیگابایت
✅ مکالمه درون شبکه رایگان
به قیمت ۳۰۰,۰۰۰ ریال واگذار می گردد.
کد ثبت نام (رایکد) :
7585151887712146

سیم کارت اعتباری

ارائه سیم کارت اعتباری رایتل با ۵٠% تخفیف ویژه
✅ اینترنت، تمامی ساعات ١۵ گیگابایت
✅ ٢ گیگابایت شبانه
✅ ١٠٠٠ پیامک درون شبکه
به قیمت ١٠٠.٠٠٠ ریال واگذار می گردد.
کد ثبت نام (رایکد) : 2364272248531282
جهت ثبت نام به سایت زیر مراجعه فرمایید :
https://www.rightel.ir/ri-card

شماره پشتیبانی: ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان