ارتقا چشمگیر جایگاه دانشگاه صنعتی سیرجان در رتبه‌بندی ISC

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان به نقل از معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه، رتبه‌بندی و ارزیابی 110 دانشگاه کشور توسط گروه رتبه‌بندی ISC انجام گرفت. در این رتبه‌بندی، معیارهای کلی در ارزیابی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در 6 حوزه آموزش (با وزن 30 درصد)، پژوهش (با وزن 25 درصد)، فناوری و نوآوری (با وزن 20 درصد)، بین‌المللی‌سازی (با وزن 10 درصد)،‌ اثرگذاری اقتصادی (با وزن 10 درصد)  و خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیلات (با وزن 5 درصد) می‌باشد.

دکتر علیرضا نورمندی‌پور ادامه داد: در رتبه‌بندی سال 1400-1399 تعداد 110 دانشگاه وجود دارد که در 5 نوع دسته‌بندی دانشگاه جامع (تعداد 74 دانشگاه)، دانشگاه صنعتی (تعداد 25 دانشگاه)، دانشگاه هنر (تعداد 4 دانشگاه)،‌ دانشگاه‌های علوم کشاورزی (تعداد 4 دانشگاه) و دانشگاه‌های زیرنظام (تعداد 3 دانشگاه) تقسیم‌بندی شده‌اند.

 

وی افزود: بر اساس آخرین نتایج اعلام‌شده از سوی این موسسه، دانشگاه صنعتی سیرجان با داشتن روندی صعودی توانسته است رتبه 12 را در بین دانشگاه‌های صنعتی کشور کسب کند. همچنین، این دانشگاه موفق شد رتبه دهم را در بین دانشگاه‌های صنعتی کشور در حوزه پژوهش کسب نماید. 

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان