• صفحه نخست
  • اخبار
  • ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دورۀ همه گیری بیماری کووید ۱۹-  پرسشنامۀ استادان

ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دورۀ همه گیری بیماری کووید ۱۹-  پرسشنامۀ استادان

 

ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دورۀ همه گیری بیماری کووید ۱۹-

پرسشنامۀ استادان

استاد بزرگوار

 باسلام و احترام،

با توجه به همه گیری بیماری کووید19 طی بیست ماه گذشته و ضرورت استمرار آموزش در کشور، تجربۀ جدیدی در حوزه آموزش عالی کشور شکل گرفته است. استفاده از نتایج این تجربه می تواند باعث بهبود روش های آموزش در دانشگاه ها و ارتقای برنامه ریزی در وزارت علوم شود. این پرسشنامه با هدف گردآوری اطلاعاتی دربارۀ این تجربه ها تنظیم شده است.

ضمن آرزوی تندرستی برای آن همکار گرامی و خانوادۀ محترم، خواهشمندیم با پاسخ دقیق به پرسش های زیر، خود را در ارزیابی علمی این تجربۀ ملی شریک سازید؛ چراکه نتایج این پرسشنامه در ارائۀ تصویری دقیق از این پدیده بسیار اثرگذارخواهد بود. تجربۀ ما نشان می دهد پاسخ به این پرسشنامه حدود 30 دقیقه زمان نیاز دارد، به همین دلیل از اینکه وقت و تجربۀ ارزشمند خود را در اختیار نظام سیاستگذاری علمی کشور قرار می دهید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم.

لطفاً پس از تکمیل پرسشنامه، از «ثبت» فرم مطمئن شوید. چنانچه فرم به درستی تکمیل و ثبت شده باشد، پس از ثبت، پیغامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن آن دریافت خواهید کرد.

خواهشمند است براساس زیرنظام دانشگاه/ مؤسسه محل خدمت خود، فرم پرسشنامه مربوطه را تکمیل فرمایید

لینک ثبت نام https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2096

    دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین­ کیفیت دانشگاه صنعتی سیرجان