ارسال مدارک پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد1399

بسمه تعالی

اطلاعیه ارسال اصل مدارک ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه صتعتی سیرجان

دانشجویان گرامی جهت پذیرش قطعی و نهایی در دانشگاه صنعتی سیرجان باید مدارک لیست ذیل را به دانشگاه صنعتی سیرجان تحویل دهند.
تذکر مهم:  لطفا از مدارک تحصیلی و ریز نمرات خود قبل ازتحویل به اداره پست یا دانشگاه کپی برابر با اصل تهیه نمایید زیرا پس از تحویل، امکان دسترسی به این مدارک تا زمان دانش آموختگی وجود نخواهد داشت.

دانشجویان ساکن شهرستان سیرجان مدارک خود را به ترتیب که در ذیل آمده در پاکت قرار داده و نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته قبولی، مقطع تحصیلی و تلفن همراه در پشت پاکت قید کنند و از تاریخ 16/10/۱۳۹۹ لغایت 21/۱۰/۱۳۹۹
مدارک خود را به صورت حضوری به اداره آموزش تحویل دهند.

دانشجویان ساکن شهرهای دیگر باید مدارک خود را به ترتیب که در ذیل آمده در پاکت قرار داده و با درج نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته قبولی، مقطع تحصیلی و تلفن همراه در پشت پاکت به آدرس سیرجان کیلومتر ۱ جاده بافت دانشگاه صنعتی سیرجان کد پستی ۷۸۱۳۷۳۳۳۸۵  فقط از طریق ادارات پست شهرستانها از تاریخ 16/10/۱۳۹۹ لغایت 25/۱۰/۱۳۹۹ ارسال نمایند.

مدارکی که باید ارسال شوند

-اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تائید وزارت علوم یا وزارت بهداشت و یا شورای انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده و یک برگ کپی آن.  (جهت دارندگان مدرک معادل کارشناسی تائیدیه وزارت علوم ضروری است)

-کپی مدرک کاردانی (فوق دیپلم) مورد تائید وزارت علوم یا وزارت بهداشت و یا شورای انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کاردانی (فوق دیپلم) قید آن شده باشد.  (جهت دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته)

دو نسخه کپی از تمام صفحات شناسنامه
دو نسخه کپی از پشت و روی کارت ملی

 ۶ قطعه عکس  ۴×۳  جدید

  کپی برابر با اصل کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت دائم و یا اصل برگه صدور معافیت تحصیلی برای برادران مشمول که از دفاتر پلیس +۱۰ دریافت شده است. (قبل از ارسال پستی، تصویر اسکن شده کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت دائم و یا اصل برگه صدور معافیت تحصیلی برای برادران مشمول که از دفاتر پلیس +۱۰ دریافت شده باید در سامانه پویا از طریق منوی آموزشی و گزینه ارسال فرم معافیت تحصیلی بارگذاری شود)

  حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت

اداره آموزش دانشگاه صنعتی سیرجان