ارسال کارت واکسیناسیون

ارسال کارت واکسیناسیون

💠 به اطلاع کلیه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه می رساند، در راستای اجرای بند 3 از مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/07/24 و بخشنامه شماره 29158 مورخ 1400/07/27 سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص انجام واکسیناسیون.

♦️ خواهشمند است در صورت عدم حضور در دانشگاه، تصویری از کارت واکسیناسیون خود جهت درج در پرونده کارگزینی، هرچه سریعتر از طریق پیام رسان واتساپی به شماره 09137455291 ارسال فرمائید

✳️ سامانه جهت دریافت کارت واکسیناسیون🔽

vcr.salamat.gov.ir/fa

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان