ارشد / بدون آزمون

دانلود فایل PDF اطلاعیه

آگهی پذیرش دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان

برای سال تحصیلی 99-98

در راستای اجرای آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی برای ورود به دوره­های تحصیلی بالاتر و اجرای آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره کارشناسی ارشد به شماره 77948/27 مورخ 05/05/1393  و اصلاحیه شماره 299574/2 مورخ 16/12/1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعتی سیرجان از بین دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه­های دولتی، پس از بررسی مدارک و انجام مصاحبه، برای سال تحصیلی 99-98، تعدادی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش می­نماید:

الفشرایط پذیرش

-1 داوطلبانی که پس از 6 نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحد های درسی، به لحاظ میانگین جزء

15 درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند، می­توانند در این فراخوان شرکت کنند.

تبصره1:  دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته صرفا دانشگاه صنعتی سیرجان، تا پایان نیمسال ششم با گذراندن سه چهارم کل واحدهای درسی دوره کارشناسی، به لحاظ میانگین کل بین جزو بیست و پنج درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود قرار می گیرند، نیز می توانند در این فراخوان شرکت نمایند. بدیهی است پذیرش نهایی این دانشجویان مشروط به عدم تکمیل ظرفیت توسط ده درصد اول می باشد.

تبصره 2: دانشجویان و دانش آموختگان دوره­های نیمه حضوری ،یادگیری الکترونیکی و پردیس بین­الملل دانشگاه­های دولتی و هم­چنین کلیه دانشجویان و دانش­آموختگان دانشگاه­های آزاد اسلامی، علمی کاربردی، پیام نور، آموزشکد­ه­های فنی حرفه­ای، مراکز تربیت دبیر و تربیت معلم و سایر موسسات و دانشگاه­های غیر دولتی و غیر انتفاعی مجاز به ثبت نام نمی­باشند.

2-  داوطلبان باید حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده باشند یا دانش آموخته شوند.

3-دانشگاه می تواند دانشجویانی را که در مدت 6 نیمسال فارغ التحصیل می شوند و به لحاظ میانگین نمره جزوه پانزده درصد برتر هم رشته هم ورودی خود باشند، بصورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون، در دوره کارشناسی ارشد همان سال پذیرش کند

بنحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک لازم

داوطلبان واجد شرایط لازم است از روز یکشنبه مورخ 15/02/1398 تا پایان روز چهارشنبه مورخ 30/03/1398 نسبت به ارسال  اسکن مدارک مورد نیاز به شرح زیر را در فرمت مناسب تهیه و در قالب یک فایل فشرده (فایل rar) به ایمیل زیر ارسال نمایند.

Email: edu@sirjantech.ac.ir

دانشجویان دانشگاه صنعتی می­توانند مدارک خود را به آموزش دانشگاه تحویل دهند.

  1.  تصویر عکس 4 × 3
  2. تصویر کارت ملی
  3. تصویر صفحه اول شناسنامه
  4. تصویر ریز نمرات کارشناسی به تفکیک نیمسال تحصیلی در یک فایل با درج مشخصات دانشجو و نوع دوره تحصیلی
  5. تصویر مدرک تحصیلی )یا گواهی تحصیلی) مقطع کارشناسی پیوسته برای دانش آموختگانی که در آن تاریخ فراغت از تحصیل، میانگین کل نمرات و نوع دوره تحصیلی ذکر شده باشد.
  6.  تصویر فرم تکمیل شده (1) مربوط به گواهی تایید معدل، رتبه و تعداد دانشجویان هم رشته و هم ورودی  و فرم شماره (2) مربوط به اولویت انتخاب رشته
  7. دو توصیه نامه از اساتید دروس تخصصی دوره کارشناسی
  8. مدارک و مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی به شرح زیر )توجه :ارائه این مدارک اختیاری است، ولی صرفا در صورت ارائه و تایید مستندات مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت(

8-1-  مستندات مربوط به رتبه های برتر کشوری جشنواره های جوان خوارزمی و رازی یا هنری طراز اول مرتبط با رشته در دوران تحصیل )گواهی صادره از دبیر خانه یا مراجع ذیربط)

8-2- مستندات اختراع به ثبت رسیده  )گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران (یا اثر هنری چشمگیر و موثر در جامعه  )به تشخیص دانشگاه (

8-3- مستندات مربوط به طرح های تحقیقاتی پایان یافته با ارائه تایید از شورای پژوهشی دانشگاه محل تحصیل یا سایر مراجع ذی صلاح  )به تشخیص دانشگاه (

8-4- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های مستخرج از پروژه یا طرح تحقیقاتی دانشجو در مجلات علمی پژوهشی معتبر چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات علمی پژوهشی معتبر )مورد تایید دانشگاه (

8-5- مستندات مربوط به ترجمه کتاب  )تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه (

8-6- مستندات مربوط به ارائه خلاصه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی در کنگره­ها

  1. واریز مبلغ 300000 ریال ( سیصد هزار ریال) به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه و تحویل فیش واریزی آن

داوطلبان جهت اطلاع از اینکه مدارک آن­ها دریافت شده است باید حداکثر پس از سه روز کاری از طریق دانشگاه ایمیل دریافت کنند. در غیر این صورت دوباره نسبت به ارسال مدارک خود اقدام نمایند.

ج- نحوه بررسی پذیرش درخواست داوطلبان و اعلام نتیجه

نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان حداکثر تا 15تیرماه سال 1398 از طریق تماس تلفنی به آن­ها اطلاع داده می­شود.  نتیجه نهایی پذیرش نیز حداکثر تا نیمه اول شهریور سال 1398 از طریق تلفن و وبگاه دانشگاه )بخش آموزش ( دانشگاه صنعتی سیرجان اعلام خواهد شد؛ لذا از داوطلبان درخواست می شود اکیدا از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری نمایند .شایان ذکراست دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طرق دیگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت نام تا اعلام نتایج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه، بخش آموزش پیگیری نمایند و از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

www.sirjantech.ac.ir

د) جدول رشته­های دارای پذیرش دانشجو:

ردیف

رشته

گرایش

1

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

2

مهندسی عمران

ژئو تکنیک (خاک و پی)

3

مهندسی عمران

سازه­های هیدرولیکی

4

مهندسی عمران

محیط زیست

دانلود فایل PDF اطلاعیه

دانلود فرم شماره 1 – گواهش رتبه

دانلود فرم شماره 2 – اولویت انتخاب رشته