استخدام دیوان محاسبات کشور (مهلت: ۱۶ بهمن)

🔰 رشته‌های مورد نیاز:

#برق #عمران #مدیریت #حسابداری #اقتصاد #صنایع #فنی #حقوق

🔗 لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر:

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=11&id=7461

دریافت فایل رشته های شغلی آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور