استخدام شرکت بازرسی آی اس تهران (۵ نفر از سیرجان)

پیرو شروع پروژه “بازرسی مواد اولیه خریداری شده در محل تامین کنندگان” که کارفرمای آن شرکت فولاد مبارکه می باشد، شرکت بازرسی آی اس تهران در نظر داد تعداد ۶ نفر (۵ نفر سیرجان و یک نفر زرند) کارشناس یا کارشناسی ارشد در رشته های شیمی، متالوژی، زمین شناسی و یا معدن برای استقرار در محل معادن معرفی شده توسط کارفرما استخدام نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ارتباط با صنعت به شماره ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۹۰ (آقای عوض پور) تماس بگیرید.