استخدام شرکت مدیریت تولید نیروی برق جنوب فارس در استان بوشهر (۳۵ نفر)

شرکت مدیریت تولید نیروی برق جنوب فارس در استان بوشهر نیروگاه متمرکز پارس جنوبی (عسلویه) دعوت به همکاری می کند (۳۵ نفر).

رشته های مورد نیاز:

مکانیک – برق – ابزار دقیق – تاسیسات – صنایع – انباردار – حسابداری

ارسال رزومه:

asalooye.estekhdam@yahoo.com

دریافت دفترچه استخدام شرکت مدیریت تولید نیروی برق جنوب فارس