استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور در استان همدان و مرکزی (مهلت ثبت نام: ۱۹ آذر)

استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور در استان همدان و مرکزی جهت تصدی پست های انتقال و فوق توزیع برق (مهلت ثبت نام: ۱۹ آذر)

– رشته موردنیاز: برق همه گرایش‌ها

– مهلت ثبت نام: تا ۱۹ آذر ۱۴۰۰

– زمان آزمون: ۲۶ آذر ۱۴۰۰

– لینک ثبت نام:

https://azmoon.nri.ac.ir/azmoon8

دریافت دفترچه راهنمای شرکت در آزمون استخدامی شرکت مهندسین باختر مشاور