استخدام شرکت پتروشیمی بوشهر (مهلت ثبت نام: ۱۰ بهمن)

با استعانت از خداوند متعال، شرکت پتروشیمی بوشهر در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای زمان بهره برداری فاز ۲، از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم، کاردانی و کارشناسی طبق شرایط در نظر گرفته شده (آزمون کتبی- مصاحبه علمی تخصصی و معاینات پزشکی)، به شرح جدول ذیل و با انعقاد قرارداد مدت معین، مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جذب نماید.

الف) جدول نیازها و شرایط احراز

ردیفمقطع تحصیلیرشته تحصیلیجنسیت
۱کارشناسیمهندسی شیمی کلیه گرایش ها بجز صنایع غذایی، معدنی و تکنولوژی صنایع شیمیاییآقا
۲کاردانیشیمی کلیه گرایش هاآقا
۳دیپلمریاضی فیزیک و علوم تجربی و رشته های فنی هنرستان و کارودانش (برق، مکانیک و…)آقا

تبصره: با وجود نیاز شرکت به مدرک کارشناسی برای ردیف ۱، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد که مدرک کارشناسی رشته های مورد نظر را داشته باشند نیز می توانند در آزمون شرکت نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.