استخدام شرکت پتروشیمی شازند (مهلت ثبت نام: ۱۴ آبان)