استخدام ۹۶۰۰ نفری قوه قضائیه در سراسر کشور (مهلت: ۲۸ بهمن)

رشته های موردنیاز:

#کامپیوتر #صنایع #تاسیسات #مکانیک #برق #مدیریت #حسابداری #ایمنی #حقوق و…

– زمان ثبت نام: ۱۹ الی ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰

– زمان آزمون: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

– لینک ثبت نام:

https://hrtc.ir

دریافت دفترچه راهنما