• صفحه نخست
  • اخبار
  • اطلاعيه مهم آموزش در خصوص قانون يك بار انصراف به دانشجويان مشمول

اطلاعيه مهم آموزش در خصوص قانون يك بار انصراف به دانشجويان مشمول

قابل توجه كليه دانشجويان پسر مشمول خدمت وظيفه عمومي 

پيرو نامه مورخ 07 / 01 / 1403 مدير كل محترم امور دانشجويان داخل و بخشنامه شماره 4-304 / 03 / 2 / 23 مورخ 07 / 12 / 1402 سازمان وظيفه عمومي فراجا بدينوسيله به اطلاع مي رساند با توجه به تبصره (1) ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي، دانشجويان مشمول در طول مدت تحصيلات دانشگاهي (از ديپلم تا دكتري) فقط يك بار مجاز به انصراف از تحصيل مي باشند.

بديهي است دانشجوياني كه سابقه يك بار انصراف دارند، در صورت انصراف دوم، پس از قبولي در دانشگاه، موقع ثبت نام و درخواست معافيت تحصيلي با خطاي ” عدم موافقت به علت انصراف دوم” روبرو خواهند شد و با محروميت از ادامه تحصيل مواجه خواهند شد.

مديريت امور آموزشي دانشگاه صنعتي سيرجان