اطلاعيه مهم كميسيون موارد خاص دانشگاه

اطلاعيه مهم كميسيون موارد خاص دانشگاه

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند، جلسه كميسيون موارد خاص اين هفته تشكيل خواهد شد.

لذا از دانشجوياني كه نياز به مجوز دارند درخواست مي شود، حداكثر تا ساعت 11:00 تاريخ 8 / 11 / 1402 نسبت به ثبت درخواست در سامانه سجاد اقدام نماييد.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان