اطلاعیه آموزشی دانشگاه (ویژه اساتید)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور ، معاونت آموزشی دانشگاه  صنعتی اقدام به برگزاری آموزش الکترونیکی دانشجویان توسط اساتید  محترم نموده است. بنابراین برنامه های آموزش اساتید در روز یکشنبه مورخ ۱۱ اسفند به شرح ذیل اعلام میگردد:
گروه معارف و مهندسی شیمی: ۸ تا ۱۰
گروه مهندسی کامپیوتر و برق: ۱۰ تا ۱۲
گروه مهندسی عمران: ۱۲ تا ۱۴
گروه علوم پایه: ۱۴ تا ۱۶
گروه مهندسی مکانیک: ۱۶ تا ۱۸
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 03441522044 تماس حاصل فرمائید