• صفحه نخست
  • اخبار
  • اطلاعیه آموزش دانشگاه جهت ثبت نام دانشجویان مشروطی در سامانه سجاد

اطلاعیه آموزش دانشگاه جهت ثبت نام دانشجویان مشروطی در سامانه سجاد

دانشجویانی که مشروطی بیش از حد مجاز دارند و اجازه ادامه تحصیل ندارند و همچنین دانشجویانی که سنوات تحصیل آنان به پایان رسیده است (بالای 10 ترم) حداکثر تا روز شنبه مورخ 1399/06/15 فرصت دارند در سامانه سجاد ثبت نام نموده و مطابق مراحل زیر درخواست تشکیل کمیسیون موارد خاص دهند. در غیر اینصورت امکان انتخاب واحد را در نیمسال جاری نخواهند داشت