اطلاعیه اخذ درس کارآموزی در تابستان 1401-1400

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی اخذ درس کارآموزی در ترم تابستان ۱۴۰۱-۱۴۰۰ می رساند، پس از مراجعه به سایت دانشگاه و دریافت و تکمیل فرم های مربوط به کارآموزی، به مدیران محترم گروه مربوطه و کارشناس بخش ارتباط با صنعت دانشگاه (آقای مهندس علیرضایی) جهت ارجاع به واحد صنعتی مراجعه نمایند.

پس از درخواست کارآموزی و تایید توسط رییس بخش، چاپ فرم اولیه برای شما فعال می گردد. پس از پرینت به امضا شرکت مورد نظر رسانده و در قسمت فرم شروع به کار آپلود نمایید تا به تایید واحد ارتباط با صنعت رسیده و معرفی نامه نهایی جهت کارآموزی برایتان صادر گردد. لازم به ذکر است جهت چاپ فرم اولیه کارآموزی یا معرفی نامه نهایی در تنظیمات پرینتر وارد شده و تیک تصویر پس زمینه را انتخاب نمایید تا فرم ها با امضا پرینت شود.