• صفحه نخست
  • اخبار
  • اطلاعیه اداره امور آموزش در خصوص برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول1402-1403

اطلاعیه اداره امور آموزش در خصوص برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول1402-1403

قابل توجه دانشجویان ورودی 1402

با توجه به  ماده 7- تبصره 1 و ماده 11 آیین نامه مقررات یکپارجه آموزشی ابلاغ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مبنی بر اینکه، اگر دانشجویی در جلسه امتحانات پایان نیمسال درسی، غیبت غیر موجه داشته باشد، نمره صفر ثبت خواهد شد و همچنین در معدل کل و  معدل همان نیمسال نیز تاثیر خواهد داشت. لذا  عواقب غبیت غیر موجه در امتحانات پایان نیمسال، بر عهده خود دانشجو می باشد.

اداره امور آموزشی دانشگاه