اطلاعیه امتحانات پایان‌ترم دانشگاه

اطلاعیه امتحانات پایان‌ترم دانشگاه صنعتی سیرجان

  • به همراه داشتن کارت ورود به جلسه برای هر آزمون الزامی می‌باشد. کارت ورود به جلسه خود را از طریق پرتال پویا پرینت بگیرید. کارت آزمون از تاریخ 1401/10/13 قابل پرینت است.
  • شماره صندلی، تاریخ و ساعت امتحان هر درس در کارت آزمون مشخص‌شده است. صندلی با شماره 1 تا 500 در سالن امتحانات و صندلی با شماره 501 به بعد در ساختمان کلاسها می­باشد.
  • همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است. حضور بدون کارت دانشجویی مشمول مقررات کمیته انضباطی است. دانشجویانی که کارت دانشجویی ندارند با ارائه اصل مدرک شناسایی عکس‌دار و معتبر مثل کارت ملی، شناسنامه و گذرنامه می‌توانند در جلسه امتحان شرکت کنند.
  • 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در سالن برگزاری امتحان حضورداشته باشند. قبل از استقرار بر روی صندلی، شماره صندلی خود را با شماره اعلام‌شده درروی کارت تطبیق دهند.
  • دانشجویان موظف هستند در طول برگزاری آزمون آرامش و ­سکوت جلسات امتحانی را حفظ نمایند و اسباب و لوازمی از قبیل کتاب، جزوه، ماشین‌حساب، یادداشت، کیف و تلفن همراه را به سالن برگزاری امتحان وارد ننماید.
  • جلسات امتحانی را قبل از انجام حضوروغیاب توسط عوامل اجرایی امتحانات ترک ننمایید و مستندات و مدارک امتحانی را از جلسه امتحان خارج ننمایید. دقت کنید امضا نکردن لیست حضور غیاب در هر آزمون به‌منزله غیبت در امتحان است.
  • چنانچه دانشجو در جلسه امتحان غیبت داشته باشد برای دانشجو نمره صفر با تأثیر در معدل ترم و کل ثبت خواهد شد.
  • بررسی درخواست‌های دانشجویان غایب در جلسه در خصوص موجه یا غیرموجه بودن غیبت برای دانشجویانی که حداکثر تا سوم بهمن‌ماه درخواست خود را همراه با مدارک معتبر در سامانه پویا از طریق فرم مشکلات ثبت کنند در شورای آموزش دانشگاه امکان‌پذیر است. (حذف پزشکی تنها با گواهی پزشک متخصص و برای یک درس بررسی می‌شود)
  • با موضوع تقلب در امتحان بر خود خواهد شد. برخی از مصادیق تقلب به شرح ذیل است.

ردوبدل کردن هرگونه نوشته با سایر دانشجویان و هرگونه وسیله بدون هماهنگی با مراقبین، نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجویان دیگر و یا نشان دادن ورقه امتحانی به دانشجویان دیگر، برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین‌شده و هرگونه مشاجره با مراقبین و خروج و بازگشت غیرمجاز به جلسه امتحان، استفاده از هرگونه نوشته، یادداشت، جزوه، ساعت هوشمند، کتاب و استفاده از تلفن همراه، داشتن کارت دانشجویی جعلی.

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه