اطلاعیه امریه سربازی شرکت توانیر

شرکت توانیر در نظر دارد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در سطح شرکت های تابعه وزارت نیرو اقدام به جذب امریه نماید.
متقاضیان می توانند جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و شرایط آن به نشانی Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه نمایند.

زمان اعزام: 1401/08/01


مهلت ثبت نام: از 1401/05/01 الی 1401/05/25

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان