اطلاعیه انتخاب واحد

دانشجویان محترم جهت انجام انتخاب واحد ابتدا لیست دروسی را که باید اخذ کنید برای خود مشخص کنید.

لیست دروس پیشنهای در هر ترم در چارت پیشنهادی مشخص شده است. چارت دروس در سایت دانشگاه و از طریق گزینه دانشکده ها و بعد لیست دروس و چارت پیشنهادی قابل دسترسی است.

بعد از آن با ورود به سامانه پویا نسبت به انجام انتخاب واحد اقدام کنید. راهنمای انتخاب واحد دانشجویان در قسمت راهنمای فرایند های آموزشی در دسترس است.

  • هر درس، بخش مستقلی از برنامه آموزشی است که در یک موضوع مشخص و برای یک نیمسال تحصیلی ارائه می شود.دروس دوره دانشگاهی از لحاظ محتوی به دروس عمومی ، پایه ، اصلی و تخصصی تقسیم  می شود.هر درس از نظر ارتباط با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود.درس مستقل درسی است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس دیگری نیست.درس وابسته : درسی است که انتخاب آن با درس یا دروس دیگری ملازمه دارد دروس وابسته به دروس پیشنیاز و دروس همنیاز تقسیم می شود.درس پیشنیاز: درسی است که درک مطلب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری  که وابسته آن نامیده می شود ملازمه دارد و باید قبل از آن درس یا دروس ارائه  گردد.دروس همنیاز : دروسی است که باید با هم  در یک نیمسال یا دوره تابستان ارائه گردند.پیشنیاز ها و همنیاز های هر درس ر چارت دروس مشخص شده است.تعداد واحد های انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از ۱۲ واحد کمتر و از ۲۰ واحد بیشتر باشددر مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴ واحد درسی باقیمانده  داشته باشد ، حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحد های درسی باقیماده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند.دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال او ۱۷ یا بیشتر باشد، مشروط بر اینکه تعداد واحد هایی که دانشجو انتخاب نموده و در امتحانات پایان  ترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام آموزشی کمتر نباشد می تواند در نیمسال بعد تا ۲۴ واحد درسی انتخاب کند
  • برای ترم اول ۱۳۹۹ دروسی که دانشجو در امتحان پایانترم غایب بوده است توسط اداره آموزش حذف خواهد شد.امکان انجام انتخاب واحد برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که مدارک آنها ناقص می باشد وجود ندارد. این دانشجویان هرچه سریعتر نسبت به کامل کردن مدارک خود اقدام کنند در غیر این صورت ثبت نام آنها لغو خواهد شد.

 

  • دانشجویان برای تحویل فرم مشکلات نیاز به مراجعه حضوری ندارند. با وارد شدن به سامانه پویا و در قسمت درخواست های آموزشی میتوانید فرم مشکلات را پرکنید. دانشجویان ترم آخر (دانشجویی که حداکثر ۲۴ واحد برای دانش آموختگی نیاز دارد) در صورت لزوم به همنیاز کردن دو درس از این طریق درخواست دهند.
  • جهت اخذ درس خودخوان نیاز به مراجعه حضوری نیست. با وارد شدن به سامانه پویا و در قسمت درخواست های آموزشی درخواست خود برای اخذ درس خودخوان را ثبت کنید.دانشجویانی که به دلیل مشروطی بیش از حد مجاز ( سه نیمسال به بالا ) اجازه ادامه تحصیل ندارند و همچنین  دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنها به پایان رسیده است هر چه سریعتر در سامانه سجاد درخواست دهند.