اطلاعیه تحویل وسایل دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

آخرین مهلت برای تحویل وسایل

به اطلاع کلیه دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان می­رساند، آخرین فرصت جهت تحویل وسایل دانشجویان از روز شنبه مورخ 25/5/99 لغایت 31/5/99 می باشد.دانشجویان عزیز می توانند با یکی از سه شیوه زیر وسایل خود را تحویل بگیرند.

1- مراجعه حضوری:

در این شیوه دانشجویان با رعایت پروتکل بهداشتی (استفاده از ماسک و دستکش) می توانند حداکثر به مدت 1ساعت (ازساعت8 الی 15) در محل سراها حضور یابند و ضمن تسویه حساب با سراها وسایل خود را تحویل بگیرند. لازم به ذکر است که به آندسته از دانشجویانی که پروتکل بهداشتی را رعایت نکرده باشند اجازه ورود به سراها داده نخواهد شد.

2- وکالت به دوستان و آشنایان جهت تحویل وسایل: در این شیوه ضمن ارسال یک نسخه از فرم تکمیل شده به آدرس ایمیل امور دانشجویی، بایستی یک نسخه از فرم نیز توسط دوستان به سرپرستی سراها تحویل گردد. (لازم به ذکر است که کلیه مسئولیت این امر برعهده دانشجو می باشد).

دانلود فرم وکالت به دوستان

3- وکالت به سرپرستان سراها: دراین شیوه دانشجو ضمن تکمیل فرم و ارسال آن به آدرس ایمیل امور دانشجویی دانشگاه اجازه بسته بندی و انبار کردن وسایل خود را به سرپرست سراها خواهد داد. (لازم به ذکر است که کلیه مسئولیت این امر برعهده دانشجو می باشد).

دانلود فرم وکالت به سرپرستان

بدیهی است که فرصت تعیین شده، آخرین مهلت برای تحویل وسایل می باشد.

شایان ذکر است با توجه به سپردن سراها به پیمانکار جهت انجام امور مربوط به تعمیرات و تأسیسات، دانشگاه پس از فرصت تعیین شده هیچ مسئولیتی در خصوص وسایل دانشجویان ندارد.

آدرس ایمیل امور دانشجویی دانشگاه student.sirjantech@gmail.com

امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان