• صفحه نخست
  • اخبار
  • اطلاعیه ترم تابستان، حذف ترم، ارزشیابی اساتید و تغییر رشته داخلی

اطلاعیه ترم تابستان، حذف ترم، ارزشیابی اساتید و تغییر رشته داخلی

ترم تابستان در دانشگاه صنعتی برگزار می­گردد و دروس ذیل ارائه شود.

ریاضی ۱ و ریاضی ۲ – معادلات دیفرانسیل – فیزیک ۱و فیزیک ۲ – محاسبات عددی، – آمار و احتمالات مهندسی – مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی – دروس معارف.

دانشجویان در زمان حذف اضطراری از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه الی ۳۱ اردیبهشت ماه می­توانند دو درس نظری و هر تعداد درس عملی را حذف کنند به شرط آن که تعداد واحدهای دانشجو مقطع کارشناسی کمتر از ۸ واحد و دانشجویان کارشناسی ارشد کمتر از ۳ واحد نشود.

حذف کلیه دروس اخذ شده (حذف ترم ) حداکثر تا پایان وقت اداری ۵/۳/۱۴۰۰ از طریق ثبت درخواست در سامانه پویا صورت می­پذیرد و درخواست از این تاریخ به بعد بررسی نخواهد شد.( دانشجویان دقت کنند در طول دوره تحصیلی حداکثر دو ترم می توانند حذف ترم انجام دهند)

 

دانشجویان بایستی در هفته های ۱۵ و ۱۶ نیمسال دوم (از تاریخ ۸ خردادماه  الی ۲۱ خردادماه ) فرم ارزشیابی اساتید از طریق سایت تکمیل کنند. در غیر این صورت انتخاب واحد آنها در ترم بعد با تاخیر انجام خواهد شد.

 

دانشجویان جهت تغیر رشته داخلی لازم هست تا ۱۵/۳/۱۴۰۰ فرم تغیر رشته داخلی را از سایت دانشگاه منوی آموزشی دانلود و تکمیل کنند و در ادامه از طریق سامانه پویا و درخواست های آموزشی و  بررسی مشکلات آموزشی درخواست خود را به بخش ارایه دهند. در عنوان درخواست حتما تغییر رشته داخلی ذکر شود و فرم تغییر رشته با درخواست پیوست گردد.