اطلاعیه حراست دانشگاه در خصوص سفر به خارج از کشور

 

به اطلاع دانشگاهیان محترم می¬‌رساند براساس بخشنامه¬‌های دریافتی، لازم است اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان گرامی و دانشجویان عزیز جهت هرگونه سفر به خارج از کشور اعم از مأموریت اداری، فرصت مطالعاتی، ارائه مقاله، شرکت در همایش¬‌ها و سفرهای شخصی (سیاحتی و زیارتی) حداقل دو هفته قبل از انجام سفر به اداره حراست دانشگاه مـراجعه و نسبت به تکمیل فرم سفر اقدام نمایند.
از آنجا که بخشی از فرآیند بعد از اتمام سفر صورت می¬‌پذیرد لذا ارائه گزارش سفر حداکثر 3 روز پس از بازگشت الزامی است.
از حسن همکاری شما عزیزان کمال تشکر را داریم

مدیریت حراست دانشگاه