اطلاعیه حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه دانشگاه

سلام، عرض ادب و احترام

ضمن تبریک سال نو، با آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه همکاران، با توجه به بخشنامه معاون اول ریاست محترم جمهوری و تأکید ستاد مبارزه با ویروس کرونا مبنی بر حضور حداقلی پرسنل در محل کار، بدینوسیله چگونگی فعالیت کارمندان دانشگاه از مورخ ۹۹/۰۱/۱۶ لغایت ۲۰/‏۰۱/‏۹۹ به شرح ذیل جهت اقدام اعلام می‌گردد:

۱- با توجه به برگزاری کلاس‌های آموزشی بصورت الکترونیکی و مجازی، معاونان و مدیران محترم واحدهای دانشگاه به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که با حضور فیزیکی حدود یک سوم کارکنان بصورت چرخشی کارها انجام گیرند. افرادی که با توجه به نظر مدیر مربوطه به حضور آنها نیاز نیست، مرخصی خود را بصورت فوقالعاده ثبت نمایند.

۲- با توجه به فراهم بودن امکانات لازم برای انجام برخی از وظایف محوله بصورت دورکاری، تاکید می‌گردد از این ظرفیت حداکثر استفاده بعمل آید. دورکاری با تایید مدیر مربوطه قابل استفاده می‌باشد.

۳- ساعت کاری افرادی که ملزم به حضور در محل کار می‌باشند از ۸ صبح لغایت ۱۳ تعیین می‌گردد، لذا حضور پس از ساعت یادشده بعنوان اضافه کار موضوعیتی نخواهد داشت. در موارد خاص فقط با تایید مدیر مربوطه، پرداخت اضافه کار امکان پذیر خواهد بود.

۴- از کلیه کارکنان محترم دانشگاه درخواست می‌شود به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران، کلیه اصول بهداشتی و ایمنی را در محل کار خود رعایت فرمایند.

                                                             معاونت پشتیبانی و توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان