اطلاعیه زمانبندی برگزاری کلاس های مجازی

اطلاعیه: دانشجویان گرامی
 ۱. ساعت برگزاری کلاس دروس تخصصی در همان روز و همان ساعتی که در سیستم آموزشی تعریف شده بود برگزار می گردد.
۲. ساعت برگزاری تمام کلاس های ریاضی مهندسی روز یکشنبه ساعت ۱۳ الی ۱۵ و روز سه شنبه ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰ برگزار میگردد.
۳. کلاس تمام گروه های فارسی به جز گروه استاد سرکار خانم کارآموز  روز دوشنبه ساعت ۱۹ الی ۲۱ برگزار می گردد و کلاس استاد سرکار خانم کارآموز در همان ساعت کلاسی خود برگزار می گردد.
۴. برنامه کلاسی هردو گرو استاتیک جناب آقای دکتر صفی جهانشاهی روزهای دوشنبه ساعت۱۷ الی ۱۹ و چهارشنبه ساعت ۸ الی ۱۰ صبح برگزار می گردد.
۵. کلاس درسی تمام گروه های درس محاسبات عددی روز دوشنبه  ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ برگزار می گردد.
۶. فیلم دروس ریاضی ۱، ریاضی ۲، معادلات، آمار و احتمال مهندسی، فیزیک ۱، فیزیک ۲ و برنامه نویسی کامپیوتر به صورت ِآفلاین در اختیار شما قرار می گیرد و کلاس رفع اشکال آن ها متعاقبا اعلام می گردد.
۷. کلاس درس زبان خارجه هر استاد در همان ساعت برنامه کلاسی برگزار می گردد
۸. دروس عملی و دروس معارف قبل از عید برگزار نمی شوند.
۹. برنامه تمام گروه های اقتصاد مهندسی سرکار خانم حجتی روز های شنبه ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ و چهارشنبه ۱۱:۳۰ الی ۱۳ برگزار می گردد.
روابط عمومی دانشگاه