اطلاعیه شماره ۴ جشن فارغ التحصیلی ورودی های ۹۵ و ۹۶ و ۹۷

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:

 

۱. با توجه به اینکه لیست ثبت نام و هم چنین آمار شام جهت جشن فارغ التحصیلی بسته شده است و به هیچ وجه قابل تغییر نمی باشد، لذا خواهشمند است هیچگونه وجهی بابت شام پرداخت نشود که قابل استرداد نمی باشد.

 

۲. دانشجویان شرکت کننده که از قبل ثبت نام نموده اند، تقاضا داریم یک ساعت قبل از شروع مراسم ( ساعت 5) در محل سالن امتحانات جهت تحویل کارت ورود به مراسم و همچنین تحویل ژتون شام مراجعه فرمایید.

 

۳. دانشجویان گرامی موعد تحویل لباس روز دوشنبه 6 تیرماه می باشد؛ لذا از تقاضا جهت تحویل در شب جشن برای این امر اجتناب ورزید.

 

۴. کارت های ورود به جلسه را در هنگام همراه با لباس به امورفوق برنامه تحویل دهید.

 

با سپاس

معاونت فرهنگی و اجتماعی