• صفحه نخست
  • اخبار
  • اطلاعیه شماره 1 امور دانشجویی در خصوص دانشجویان متقاضی استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

اطلاعیه شماره 1 امور دانشجویی در خصوص دانشجویان متقاضی استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

به نام خدا

 دانشگاه صنعتی سیرجان

قابل‌توجه کلیه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند:

1- کلیه دانشجویان متقاضی استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان (خوابگاه‌های: قائم، صادقی و پنج طبقه) فرصت دارند از تاریخ 1401/11/05 الی 1401/11/07 با مراجعه به پرتال آموزشی – قسمت امور دانشجویی – امور خوابگاه‌ها درخواست خود را به‌صورت سیستمی برای ترم بهمن‌ماه 1402-1401 ثبت نمایند. بدیهی است مدت‌زمان مذکور قابل تمدید نخواهد بود.

 

2- کلیه درخواست‌های دانشجویان توسط امور خوابگاه‌ها بررسی می‌گردد و نتیجه درخواست دانشجو برای سکونت در خوابگاه‌ها (تأیید و یا عدم‌تأیید) در تاریخ 1401/11/09 از طریق مراجعه به پرتال آموزشی-قسمت امور دانشجویی-امور خوابگاه‌ها قابل‌مشاهده است و دانشجویان می‌توانند با مراجعه به پرتال خود وضعیت درخواست را مشاهده نمایند. لازم به ذکر است که عدم‌تأیید درخواست‌ها برای آن دسته از دانشجویانی که در پرتال دانشجو با عبارت عدم‌تأیید ثبت‌شده است، به دلیل نقض قوانین و مقررات خوابگاه‌ها از سوی دانشجو است.

 

3-شماره سوئیت و شماره اتاق تعیین‌شده برای آن دسته از دانشجویانی که درخواست آن‌ها تأییدشده است از تاریخ 1401/11/10 الی 1401/11/12 با مراجعه به پرتال آموزشی- قسمت امور دانشجویی- امور خوابگاه‌ها قابل‌مشاهده است و دانشجویان می‌توانند از وضعیت شماره اتاق خود مطلع گردند.

 

4- کلیه دانشجویان عزیز که درخواست آن‌ها مورد تأیید اداره امور خوابگاه‌ها قرارگرفته است و برای آن‌ها اتاقی تعریف گردیده است بایستی مجدد منتظر اطلاعیه دوم امور دانشجویی دانشگاه در خصوص اعلام تاریخ و نحوه پرداخت هزینه اسکان در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری باشند و با اعلام تاریخ تعیین‌شده توسط امور دانشجویی، برای پرداخت هزینه اسکان به سامانه مذکور مراجعه و نسبت به پرداخت هزینه خود اقدام نمایند و همچنین لازم به ذکر است که مدارک موردنیاز جهت دریافت معرفی‌نامه ورود به خوابگاه‌ها در زمان مراجعه حضوری متعاقباً  توسط این امور اعلام خواهد شد.

توجه:

دانشجویان گرامی در صورت وجود هرگونه سؤال یا ابهامی می‌توانند از طریق آدرس ایمیل امور دانشجویی دانشگاه به شرح ذیل با این امور در ارتباط باشند.

 

آدرس ایمیل امور دانشجویی:

 Student.sirjantech@gmail.com                       

   

 

منتظر اطلاعیه‌های بعدی امور دانشجویی دانشگاه باشید.  

                                                                                                                 

امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان