اطلاعیه شماره 1 پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلی سال 1400

ضمن عرض تبریک و آرزوی سلامتی به اطلاع پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی صرفا با سوابق تحصیلی و کنکور و کارشناسی ارشد) دانشگاه صنعتی سیرجان در سال تحصیلی 1401-1400 می رساند، بدون توجه به تاریخ های اعلام شده برای ثبت نام در وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور، منتظر اطلاعیه های نحوه و زمان ثبت نام الکترونیکي و حضوری مربوط به هر دوره که در همین وبگاه درج خواهد شد باشید.

کلیه پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی می بايست از تاريخ 1400/07/03 با مراجعه به سامانه ” تاييديه مدارك تحصيلی وزارت آموزش و پرورش”  به آدرس https://emt.medu.ir با انتخاب گزينه سوابق فارغ التحصيلی اقدام به درخواست ارسال كارنامه فارغ التحصيلی و گواهی محل های تحصيل دوره دوم متوسطه (سه سال آخر) به دانشگاه محل قبولی نمايند و پس از ثبت اطلاعات و پرداخت هزينه، كدپيگيری و تأييديه پرداخت دريافت نمايند.

موفق باشید

مديريت آموزشی دانشگاه صنعتی سیرجان