دانشگاه صنعتی سیرجان

23 1 - اطلاعیه شماره 10، قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه های دانشگاه صنعتی سیرجان 

اطلاعیه شماره 10، قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه های دانشگاه صنعتی سیرجان 

بسمه تعالی

 

اطلاعیه شماره10

 

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه های دانشگاه صنعتی سیرجان 

 

به اطلاع می رساند که دریافت حداقل 3 دوز واکسن کرونا برای تمام دانشجویان متقاضی سکونت در خوابگاه ها الزامی است. لذا دانشجویان محترم که از سایر شهرها به سیرجان تشریف می آورند برای دریافت دوز سوم باید به مرکز بهداشت سینا (تالار حکیم) واقع در چهار راه فرهنگ خیابان شریعتی-خیابان امیر کبیر مراجعه نمایند. ضمنا تأییدیه عدم لزوم تزریق دوز سوم واکسن کرونا تنها در صورتی مورد پذیرش می باشد که علاوه بر داشتن گواهی معتبر از پزشک مربوطه و بررسی سایر مدارک و پرونده پزشکی توسط کمیته دانشگاهی، متشکل از پزشک و کارشناس مرکز بهداشت دانشگاه؛ نیز تأیید شده باشد.

 

 

امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعیه ها

مشاهده آرشیو