• صفحه نخست
  • اخبار
  • اطلاعیه شماره 2 امور دانشجویی دانشگاه در خصوص متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

اطلاعیه شماره 2 امور دانشجویی دانشگاه در خصوص متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

 

به نام خدا

اطلاعیه شماره 2 امور دانشجویی دانشگاه 

قابل‌توجه کلیه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

 

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند:

1- کلیه درخواست‌های دانشجویان متقاضی استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه (خوابگاه‌های: قائم، صادقی و پنج طبقه) توسط اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه بررسی‌شده است. دانشجویانی که درخواست‌های آن‌ها مورد تأیید قرارگرفته و برای آن‌ها شماره سویت و اتاق تعریف‌شده است می‌توانند با مراجعه به پرتال آموزشی – قسمت امور دانشجویی – امور خوابگاه‌ها شماره اتاق خود را مشاهده نمایند.

 

2- عدم‌تأیید درخواست‌ها برای آن دسته از دانشجویانی که در پرتال دانشجو با عبارت عدم‌تأیید ثبت‌شده است، به دلیل نقض قوانین و مقررات خوابگاه‌ها از سوی دانشجو است.

 

3- کلیه دانشجویان عزیز که درخواست آن‌ها مورد تأیید اداره امور خوابگاه‌ها قرارگرفته و برای آن‌ها اتاقی تعریف گردیده است، بایستی از تاریخ 1401/11/23 با مراجعه به پرتال شخصی خود در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به آدرس bp.swf.ir نسبت به پرداخت هزینه اسکان در خوابگاه‌های این دانشگاه اقدام نمایند. این دانشجویان بایستی قبل از مراجعه به خوابگاه‌ها پرینت انتخاب واحد در ترم بهمن‌ماه 1402-1401 و تصویر رسید پرداخت هزینه در سامانه صندوق رفاه دانشجویان را به تائید اداره امور خوابگاه‌ها رسانده و ضمن اخذ تائیدیِ از اداره امور خوابگاه‌ها به سرپرستان خوابگاه‌ها تحویل دهند. لازم به ذکر است که از ورود دانشجویانی که فاقد مدارک مربوطه باشند به خوابگاه‌های دانشگاه ممانعت به عمل خواهد آمد.

 

4-دانشجویان جدیدالورود دانشگاه صنعتی سیرجان که‌ترم مهرماه 1402-1401 در خوابگاه‌های این دانشگاه سکونت نداشته و متقاضی استفاده از خوابگاه‌ها می‌باشند می‌توانند ضمن مراجعه به پرتال آموزشی – قسمت امور دانشجویی – امور خوابگاه‌ها درخواست خود را ثبت نمایند و مجدد با مراجعه به آدرس ایمیل امور دانشجویی به شرح ذیل درخواست خود شامل (مشخصات نام و نام خانوادگی-رشته-مقطع-شماره دانشجویی-شماره ملی-آدرس محل سکونت) ارسال نمایند.

آدرس ایمیل امور دانشجویی:

 Student.sirjantech@gmail.com

   

 

منتظر اطلاعیه‌های بعدی امور دانشجویی دانشگاه باشید.

امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان