• صفحه نخست
  • اخبار
  • اطلاعیه شماره 3 قابل‌توجه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در نیمسال دوم 1401-1400

اطلاعیه شماره 3 قابل‌توجه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در نیمسال دوم 1401-1400

 

بسمه‌تعالی

اطلاعیه شماره 3

قابل‌توجه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در نیمسال دوم

1401-1400

 

دانشجویان کارشناسی روزانه ورودی سال‌های 1400-1399-1398-1397   (دختر و پسر)

دانشجویان کارشناسی شبانه ورودی سال‌های 1400-1399-1398-1397   (دختر)

دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه ورودی 1400   (دختر و پسر)

دانشجویان کارشناسی ارشد شبانه ورودی 1400  (دختر)

 

 

 پیرو اطلاعیه‌های شماره 1 و 2 امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان، به اطلاع می‌رساند تاکنون تعیین اتاق و سرای دانشجویی بر اساس پروتکل‌های بهداشتی توسط اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه انجام‌شده است. با توجه به اعلام اداره کل آموزش دانشگاه در خصوص برگزاری کلاس‌های آموزشی به‌صورت مجازی تا اطلاع ثانوی، لذا این امور اعلام می‌دارد، در صورت حضوری شدن کلاس‌های آموزشی دانشگاه، متعاقباً” نحوه واریز هزینه اتاق و تاریخ مراجعه به سراهای دانشجویی اعلام خواهد شد.

 

توجه:

*آن دسته از دانشجویانی که قصد تعیین هم‌اتاقی و جابجایی اتاق خود به اتاق دیگری رادارند از تاریخ 23/11/1400 الی 25/11/1400 در قالب یک درخواست کلی مشخصات خود و هم‌اتاقی اعم از: (نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، شماره ملی، شماره اتاق فعلی و شماره اتاق مدنظر) را به آدرس ایمیل امور دانشجویی دانشگاه به شرح ذیل ارسال نمایند.

* لازم به ذکر است که درخواست‌های دانشجویان بومی سیرجان و آن دسته از دانشجویانی که قوانین خوابگاه‌ها را در ترم‌های گذشته نقض نموده‌اند تأیید نشده است.

 

 

Student.sirjantech@gmail.com

 

 

منتظر اطلاعیه‌های بعدی امور دانشجویی دانشگاه باشید.

 

 

                                                                  امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان