دانشگاه صنعتی سیرجان

not3 - اطلاعیه شماره 3 - نکات مهم قبل از مراجعه حضوری یا پست کردن مدارک

اطلاعیه شماره ۳ – نکات مهم قبل از مراجعه حضوری یا پست کردن مدارک

قابل توجه پذیرفته شدگان دوره کارشناسی سال ۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی سیرجان

 

قبل از مراجعه حضوری و یا پست کردن مدارک، کلیه مدارک خواسته شده را طبق اطلاعیه شماره ۲ در سایت دانشگاه بارگذاری کنید. چنانچه مدارک دقیق بارگذاری نشده باشد مدارک تحویل گرفته نخواهد شد و ثبت نام دانشجو انجام نمی شود.

دانشجویان پسر قبل از مراجعه به دانشگاه یا پست کردن مدارک نسبت به اخذ معافیت تحصیلی دانشجویی اقدام نمایید و در زمان حضور معافیت تحصیلی اخذ شده از پلیس +۱۰ را با خود داشته باشید. دقیت کنید معافیت تحصیلی دانش آموزی برای ثبت نام دانشگاه پذیرفته نیست.

 

نحوه گرفتن معافیت تحصیلی دانشجویی

کلیه دانشجویان پسر مشمول ورودی ١۴۰۰ موظفند تا معرفی نامه معافیت تحصیلی خود را از سامانه پویا پرینت گرفته (از منوی آموزشی و گزینه درخواست های آموزشی روی درخواست جدید کیلک کرده و گزینه درخواست صدور فرم معافیت تحصیلی را انتخاب نموده و منتظر تایید کارشناس دانشگاه بمانید. پس از تایید کارشناس دانشگاه، فرم معرفی نامه را پرینت نمایید) و همراه با مدارک تحصیلی به یکی از دفاتر پلیس +١٠ مراجعه نموده و پس از اخذ معافیت تحصیلی از دفاتر مذکور نسبت به بارگذاری آن در سامانه پویا اقدام نمایند. (جهت ارسال معافیت تحصیلی اخذ شده از پلیس +۱۰ در سامانه پویا از منوی آموزشی و گزینه ارسال فرم معافیت تحصیلی استفاده کنید).

بدیهی است در صورت عدم اخذ معافیت تحصیلی توسط ایشان کلیه عواقب و مسئولیت های بعدی از جمله ثبت غیبت سربازی در سامانه ناجا بر عهده آنها می باشد و دانشگاه صنعتی سیرجان در این رابطه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه می باشند لازم است تا تصویر آن را در سامانه پویا از طریق منوی آموزشی و گزینه ارسال فرم معافیت تحصیلی ارسال کنند.

پذیرفته شدگانی که مدرک تحصیلی آنها در شهریور آماده نیست و امتحاناتی در دیماه دارند در حاضر فقط ثبت نام الکترونیکی انجام دهند. چنانچه مدرک تحصیلی انها با تاریخ شهریور ۱۴۰۰ اماده شود در ترم بهمن اجازه ثبت نام خواهند داشت. این دسته از پذیرفته شدگان چنانچه مشمول نظام وظیفه هستند حتما باید در زمان ثبت نام معافیت تحصیلی دانشجویی با تاریخ شروع ۰۱/۰۷/۱۴۰۰ به دانشگاه ارایه دهند.

اطلاعیه های دانشجویان جدید الورود - سال 1400
مشاهده اطلاعیه ها راهنمای شرکت در کلاس های مجازی