اطلاعیه شماره 4 پذیرفته شدگان جدید کارشناسی

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی

 تاریخ شروع کلاس­ها دانشجویان ورودی 1399 دوره کارشناسی شنبه مورخ 24/۰۸/۱۳۹۹ و بصورت مجازی می­باشد.

انتخاب واحد توسط دانشگاه انجام خواهد شد.

برنامه درسی دانشجویان از تاریخ 23/۰۸/۱۳۹۹ در سامانه جامع آموزش به نشانی

http://pooya.sirjantech.ac.ir مشاهده است.

 آدرس دریافت اطلاعات آموزش مجازی http://elearning.sirjantech.ac.ir  میباشد.

سامانه ورود به کلاس مجازی:   vc.sirjantech.ac.

سامانه ورود به درس افزار:    lms.sirjantech.ac.ir