دانشگاه صنعتی سیرجان

POST - اطلاعیه عدم برگزاری کلاس ها به صورت حضوری

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس ها به صورت حضوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، براساس مصوبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۰ هیئت رئیسه محترم دانشگاه، امکان برگزاری کلاس‌ها در تمامی مقاطع به صورت حضوری تا اطلاع ثانوی میسر نمی باشد.

بازگشایی دانشگاه‌ها و شرایط حضوری آموزش، منوط به تصمیم‌گیری شورای مدیریت آموزش عالی استان می‌باشد.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعیه های دانشجویان جدید الورود - سال 1400
مشاهده اطلاعیه ها راهنمای شرکت در کلاس های مجازی